מניעת מעילות והונאות?  לא הכל טכנולוגיה!

מניעת מעילות והונאות? לא הכל טכנולוגיה!

למצער, יותר ויותר עסקים וארגונים בעת האחרונה נופלים קרבן לתרחישי מעילות והונאות. במטרה לצמצם את הנזקים הכספיים העצומים שנגרמים לאותם גופים, מאמצים הם כלי בקרה שנראים להם מתאימים לאחר שבצעו סקר סיכונים במערך הכספי שלהם. היעלה על הדעת שהטכנולוגיות המשתכללות והולכות אינן מספקות הפתרונות הנדרשים להתמודד עם התופעה הקשה שעלולה לעיתים לגרום גם להתמוטטות של הארגונים ?

אך טבעי הוא שארגון ישקיע משאבים סבירים בטכנולוגיה ע"מ להתמודד עם סיכוני הונאות ומעילות העלולים לגרום נזקים קשים לארגון ולעיתים אף לאיים על המשך קיומו כ- Going Concern. המגמה לחפש הפתרונות למיגור תופעת ההונאות והמעילות במסגרת כלי בקרה שמספקים מע' טכנולוגיות אף מקבלת חיזוק הן מגורמי IT והן מגורמים במערך הכספים. ולכאורה זוהי צריכה להיות הגישה הנכונה להתמודדות עם סיכוני המעילות שכן הכלים משתכללים והולכים ואמורים לספק את בטחונם של האחראיים על מערך הכספים בארגון. יתרה מזו, לא צריכה להיות מגבלות על הכלים הטכנולוגיים שכן ניתן כמעט להמיר את הידע האנושי שנצבר בנושא כאוב זה למערכות טכנולוגיות שלפעמים אף עולות בביצועיהן על הגורם האנושי.

מהי, איפוא, הסיבה שלא ניתן לשים את כל יהבנו על הטכנולוגיות המתקדמות בבואנו להתמודד עם סיכוני ההונאות והמעילות?

והתשובה לשאלה זו היא במלה אחת: יצירתיות. וכל כך למה? המאפיין היחודי של המלחמה בתופעת ההונאות והמעילות  הוא של מאבק יומיומי בין 'שוטרים' ל 'גנבים'. מצב זה, מחייב כל צד מהם לחשיבה דינמית משתנה כתגובה לשיטה האחרונה שנקט בה הצד שכנגד. השאיפה להיות בצד המנצח של משוואה זו מחייבת את האחראים על מערך הכספים (ה 'שוטרים') לנסות לצפות את מהלכי החשיבה יצירתית של ה 'גנבים' שבד"כ אינם מקובעים בחשיבתם למוסכמות ( כמו: סיסמאות הרשאה וכיו'ב).

לאור הדינמיות המאפיינים את המלחמה בתחום רגיש זה, אין פלא שהפתרונות הטכנולוגיים לא תמיד מצליחים לעמוד בקצב המחשבות הקרימינליות של ה 'גנבים' ( 'חפרפרות' בארגון).    

לדוגמה:
             1. זיוף בקשות ספקים לשינוי מס' חשבון בנק ע"י גורם חיצוני או פנים-ארגוני
            2. ביצוע תשלומים על בסיס דרישות של מתחזים
            3. דיווח שינויים במס' חשבון בנק הספק למערכת הכספית ע"י עובד באמצעות סיסמת הרשאה גנובה

על רקע זה, אנו מציעים את שרותינו למתן פתרונות למניעת תרחישי מעילות במערך התשלומים באמצעות מס"ב (מסלקה בינבנקאית)
שיטת העבודה שלנו מבוססת על התחקות אחרי דרכי הפעולה הקרימינליות של ה'חפרפרת' בעסק. במסגרת זו אנו מספקים לארגון מעטפת אבטחה לאיתור וטיפול בחשיפות למעילות בתהליכי התשלומים, שהמערכות הטכנולוגיות לא מספקות הגנה מלאה מפניהם.

מהו הערך המוסף שלנו מעבר ליצירתיות?

1. אין צורך בהשקעת משאבים אלא במיצוי אופטימלי של כלי מערכת המידע הכספית לעיבוי הבקרה
2. אין הפרעות כלל למהלך העבודה השוטף של אנשי הכספים במהלך מתן השרות.   
3. בונוס! אם לא תתגלינה פרצות בתהליכי התשלומים יקבל הארגון את דוח הבדיקות חינם אין כסף.