הקופאיות שניצלו פירצה בקופה וגנבו מהמעביד חצי מליון ש'ח

זה מה שקורה כאשר מערך הבקרה המסורתי אינו כולל כלים להתרעה מיידית על כל פעולה חריגה. אותן קופאיות המשיכו במעשיהן הנפשעים מידי יום ביומו מבלי שמישהו מהמנהלים ידע על הארוע שמתחולל מתחת לאפו.
אין ספק שאם היו מנגנוני התרעה חכמים שמתריעים למספר גורמים ברשת, הרי אותן קופאיות היו מורתעות ואולי מחפשות פירצות אחרות אם היו קיימות בעסק.