די ל'חפרפרות'! לא עוד פרצות במערך התשלומים!

אם בטוחים אתם שאצלכם זה לא יקרה, אזי פטורים אתם מלהמשיך ולקרוא. אבל אם באמת ובתמים  אינכם מוכנים ליטול עליכם הסיכונים בארועי מעילות בכספי הארגון, אזי מוזמנים אתם להחשף ליתרונות של השרות שאני מציע בנושא כאוב זה.

בכל מקרה, מובטח לכם שלא תשלמו כלום אם לא יתגלו פרצות בתהליך התשלומים

תהליך התשלומים באמצעות מס"ב – בעיות במצב הקיים 

א) תחושה, לא בהכרח מוצדקת, שיש די בכלי הבקרה ובביקורות שבוצעו ביוזמת הארגון. הנסיון מלמד שלא בכל המקרים מצליחה מע' הבקרה הקיימת לעמוד במשימתה ולהתריע מיידית על חשש לביצוע תשלום שלא עפ"י כללי הארגון.

ב) מיפוי חסר של תהליכי משנה ישירים או עקיפים הגורם לחוסר התייחסות מספקת להשפעות על התהליך המרכזי של התשלומים באמצעות מס"ב 

ג) אי קיומו של מנגנון מספק לתגובות והתרעות מיידיות  על ארועי תשלום שלא עפ"י נהלי הארגון . 

הערך המוסף שלי? או, מהי התמורה שהארגון / שהעסק מקבל?

התשובה: תוספת רובד בקרה לצופף את "החורים" ברשת האבטחה שפרש הארגון במטרה לצמצם את תרחישי גניבת כספי הארגון. 

התוצאה: חסימת מי מהעובדים שזיהה חולשה במעטפת הבקרה ונתפתה לשלוח יד בכספי הארגון , בבחינת: "פירצה קוראת לגנב" 

עלויות?

התשלום בגין המבדק הינו על בסיס הצלחה. דהיינו, אם לא תתגלה שום פירצה בתהליך התשלומים , לא ישא הארגון בתשלום כלשהו